Građevinski sektor

– obrada kamena

rezanje, poliranje, štokanje,

– obrada mramora

rezanje, poliranje

– obrada granita

rezanje,

– dostava i ugradnja

– savjetovanje