Uvjeti korištenja

Korištenjem Internet stranice Klesarstva Cavedoni smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju. Internet stranicama Klesarstva Cavedoni smatraju se i sve pridružene stranice i servisi koji pripadaju domeni klesarstvo-cavedoni.hr.

Klesarstvo Cavedoni zadržava pravo izmjene sadržaja i uvjeta korištenja Internet stranice bez obaveze prethodne najave te nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

Klesarstvo Cavedoni se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način vezana uz korištenje stranice od strane korisnika bilo uporabom ili zlouporabom sadržaja, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja stranice. Odricanjem od navedene odgovornosti Klesarstvu Cavedoni nije cilj smanjiti odgovornost za svoje postupanje u skladu sa zakonskim propisima. Dokumenti, fotografije, podaci, informacije kao i bilo koji dio sadržaja objavljeni na stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u druge svrhe.

Iako Klesarstvo Cavedoni nastoji smanjiti tehničke pogreške prilikom korištenja Internet stranice, ne može jamčiti da će sve funkcionalnosti biti uvijek dostupne niti odgovara za eventualnu nedostupnost stranice.

Klesarstvo Cavedoni ne odgovara za sadržaje niti za raspoloživost drugih stranica na koje upućuje poveznicama. Dopušteno je stavljati poveznicu Internet stranice Klesarstva Cavedoni na druge stranice.